Regulament

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI PARTICIPARE

Cap. I. Dispoziții generale

Art.1. Federația Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Palas Iași și Ordinul Arhitecților din România, Filiala Iași, organizează, în perioada 18 februarie – 15 mai 2020, concursul Walk & Talk, în cadrul Romanian Creative Week (denumit în continuare RCW), care va avea loc în Iași în perioada 7-10 mai 2020.

Concursul Walk & Talk (denumit în continuare Concursul) își propune selectarea proiectelor câștigătoare, în număr de 3 și finanțarea realizării instalațiilor de artă și de arhitectură, în limita bugetului destinat fiecărei instalații, așa cum este stabilit in Art. 10 al prezentului Regulament. 

Proiectul este finanțat din bugetul evenimentului RCW, organizat de către FEPIC.

-Art.2. RCW vă invită la un concurs pentru instalații artistice (intervenții temporare) pentru activarea promenadei râului Bahlui.

Prin acest concurs ne propunem să încurajăm participarea artiștilor/creativilor la transformarea promenadei râului Bahlui. Căutăm idei de activare a acestei zone (partea reamenajată), instalații artistice, amenajări temporare, care să pună în valoare această zonă.

Concursul din acest an este o ediție-pilot, de testare, ale cărei mize sunt atragerea atenției asupra potențialului promenadei Bahlui, declanșarea unei reflecții asupra rolului său și creșterea unei dorințe comunitare de integrare a râului Bahlui în activitățile cotidiene ale cetățenilor.

CUVINTE-CHEIE: REVIGORARE VIZUALĂ | TURURI DE DESCOPERIRE | CAMPANII DE CONȘTIENTIZARE ȘI RESPONSABILIZARE | ATELIERE | ARTE VIZUALE | ARTĂ CONTEMPORANĂ

2.1. Comunitate și context urban:

Amplasamentele propuse pentru concursul de proiecte sunt localizate în următoarele puncte: Zona 1 – Podul de Piatră (Zona Sf. Andrei – Cartier Cantemir), Zona 2 – Pasarela pietonală Trancu (Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” – Zona de locuințe Primăverii), respectiv Zona 3 – Campus Tudor Vladimirescu – fosta zonă industrială (Iași New District).

1. Podul de Piatră a fost construit la începutul secolului al XIX-lea și este inclus pe lista monumentelor istorice din Iași.
Context mal stâng: Strada Sf. Andrei este o zonă pericentrală a orașului cu funcțiuni mixte (preponderent de locuire individuală), care este într-un proces continuu de modernizare, (ultima propunere este inserția unui ansamblu mixt-use comercial și birouri). Această arie este cuprinsă între râul Bahlui și Cornișa Centrală pe care se află cele mai importante monumente ale Iașului: Hotel Traian, Catedrala Mitropolitană, Biserica Sfinții Trei Ierahi, Palatul Culturii.
Context mal drept: Cartierul Cantemir este o zonă rezidențială de locuințe colective și individuale.

2. Pasarela Trancu este o traversare pietonală peste Bahlui între platforma Universității Tehnice Gheorghe Asachi (care reunește facultățile și zonele de cercetare ale Politehnicii Iași care găzduiesc câteva dintre incubatoarele și centrele de spin-off ale Iașului) – pe malul stâng și cvartalul compact de locuințe colective Primăverii – pe malul drept. 

3. Campus Tudor Vladimirescu. Cartierul Tudor Vladimirescu a fost ridicat în perioada 1950-1960. Pe actualul mal stâng, pe locul unei fostei albii a Bahluiului, se află campusul universitar Tudor Vladimirescu, cel mai mare campus studențesc din oraș și unul dintre cele mai mari din țară. Pe malul drept se află fosta platformă industrială a Iașului, care se dorește să devină o zonă dedicată Industriilor creative, locuire si loisir – denumita Iasi New District.

2.2 SPAȚIU.

Zona aceasta de Bahlui reprezintă locul cu mare potențial care ar putea fi activat cu intervenții punctuale minime. 

2.3. Mizele pentru 2020

Având în vedere vecinătatea imediată cu un cartier rezidențial, credem că propunerile de activare trebuie să fie integrate în peisajul urbanistic al zonei și să ofere un contrapunct sau o soluție estetică care să reflecte creativitatea generației noastre și să amprenteze creativ zona.

Instalațiile artistice sau intervențiile temporare pe care le vom selecta prin concurs au ca scop activarea râului, ca atare ele trebuie să fie adaptate locului de desfășurare propus și temei – relația orașului cu apa. 

Art. 3. Prezentul Regulament stabilește principiile și procedurile de organizare a Concursului. 

Art. 4. În vederea îndeplinirii scopului Concursului va fi constituită o Comisie de selecție, denumită în continuare Juriu.

Art. 5. Juriul Concursului, format din:

 • Cornelia Brustureanu (Conf. Univ. Dr. UNAGE – Iași, artist vizual),
 • Lucian Broscățean (Conf. Univ. Dr. UAD Cluj Napoca, fashion designer),
 • Ioana Ciolacu (arhitect, fashion designer)
 • Mihai Codreanu (Arhitect, Uniunea Arhitecților din România)
 • Tudor Grădinaru (Conf. Univ. Dr. Facultatea de Arhitectură Iași, arhitect)
 • Constantin Medaru (Arhitect, Uniunea Arhitecților din România)
 • Laurențiu Rădvan (Prof. Dr. Facultatea de Istorie a UAIC Iași, specialist istorie urbană),
 • Liviu Suveică (arhitect)
 • Dan Zaharia (fondator FabLab, antreprenor),

va analiza documentațiile înscrise în Concurs și va desemna câștigătorii, având în vedere următoarele criterii: 

 • originalitatea proiectului;
 • fundamentarea teoretică şi reprezentativitatea conceptului în contextul temei;
 • încadrarea în peisajul urbanistic al zonei;
 • impactul estimat asupra publicului;
 • fezabilitatea proiectului: posibilitatea de realizare practică (montare, demontare şi transport) şi încadrarea în bugetul estimat.

Art. 6. Lista propunerilor prezentate şi proiectele declarate câştigătoare vor fi făcute publice, la finalul procedurii de selecție, pe pagina de internet a Concursului, și anume, romaniancreativeweek.ro/arhitectura.

Cap. II. Temă

Art.8.

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week își propune să fie cel mai important eveniment creativ organizat în România ce aduce toate industriile creative într-o spectaculoasă săptămână de evenimente și activări. Iașul va deveni pentru o săptămână și nu numai locul în care tehnologia întâlnește și pune in valoare creativitatea.

La această prima ediție a Romanian Creative Week, Romanian Fashion Week (un eveniment cu o istorie spectaculoasă de mai mult de 10 ani) urmează să își întâlnească cei mai buni prieteni: arhitectura, artele interpretative, muzica, artele vizuale, publicitatea, new media (instalații interactive computerizate, realitate virtuală și realitate augmentată) și designul industrial. 

Obiectivul nostru este acela de a facilita întâlnirea dintre tinerii creativi cu numele consolidate deja ale creativității românești într-un efort comun de promovare, dezvoltare și consolidare a industriilor creative atât în țară cât și în regiune.

Despre Râul Bahlui

Cel mai mare râu care tranzitează Municipiul Iași, Bahluiul izvorăște în județul Botoșani și se varsă în râul Jijia în localitatea Chicerești, parcurgând 119 km. Apare consemnat în istorie încă din secolul al XIV-lea. Asupra Bahluiului s-au efectuat mai multe lucrări de regularizare si s-au elaborat diverse planuri (de la diverse lucrări de decolmatare si reamenajare pana la ideea unui Bahlui navigabil spre râul Prut, legat de Marea Neagră). Este considerat un râu cu grad mare de poluare (clasa a IV de poluare din V existente, cf. situației din 2004). Râul Bahlui traversează orașul Iași pe o distanță de 11 km și a suferit ultima amenajare parțială în anul 2010.

Art. 9. Participanților li se solicită dezvoltarea unui concept și proiect artistic nou în vederea realizării unei instalații de artă și arhitectură de mari dimensiuni, conform cerințelor tehnice descrise în Capitolul VI, Art. 22-24.

Cap. III. Modalități de finanțare

Art. 10. Suma maximă de finanțare este de 3.000 euro brut (cu taxe incluse) / per instalație. Finanțările vor fi acordate doar la propunerea juriului, fără să fie obligatorie acordarea tuturor finanțărilor, în cazul în care nivelul proiectelor depuse nu atinge cerințele minime stabilite de Juriu și descrise în Art. 5.

În suma alocată fiecărei instalații sunt incluse și toate taxele aferente acordării finanțării.

Cap. IV. Condiţiile de participare la Concurs

Art.11. Concursul, organizat în baza prezentului Regulament, este un concurs public, deschis participării autorilor individuali sau reuniţi în grupuri sau persoanelor juridice fără scop patrimonial (organizații neguvernamentale) active în domeniul artei și/sau arhitecturii contemporane.

Art.12. Prin participarea la Concurs se presupune că persoanele fizice sau juridice care propun un proiect au calitatea de autor, în sensul Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

Art 13. În cazul persoanelor minore, contractul va fi încheiat cu părintele sau tutorele legal al acestuia. 

Art.14. Nu pot participa la Concurs persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului, angajați ai instituțiilor organizatoare sau partenere, membrii comisiei de selecție sau membrii familiilor acestora, până la gradul al doilea inclusiv. 

Cap. V. Desfășurarea Concursului, modalități de înscriere și selecție

Art. 15. Calendarul desfășurării Concursului este următorul:

 • 18 februarie – lansarea concursului;
 • 20 martie – termenul-limită de înscriere a proiectelor;
 • 23 martie – anunțarea listei scurte a proiectelor selectate; 
 • 25-27 martie – interviuri si integrarea observațiilor juriului în proiecte;
 • 31 martie – anunțarea câștigătorilor și semnarea contractelor cu organizatorii;
 • 1 – 30 aprilie – realizarea proiectelor;
 • 1- 5 mai – instalarea pe sit a proiectelor câștigătoare;
 • 15 -17 mai – demontarea intervențiilor temporare și a instalațiilor/sau la o dată ulterioară, stabilită de comun acord cu Primăria și Consiliul Local Iasi.  

Art. 16. Fiecare concurent va depune un proiect, într-o concepție unitară. În situația în care același autor/colectiv depune mai multe proiecte, pentru fiecare proiect în parte se va completa câte un formular de înscriere, regăsit pe site-ul concursului: romaniancreativeweek.ro/arhitectura.

Art. 17. După terminarea jurizării vor fi anunțate public numărul proiectelor selectate, autorul/autorii și titlurile proiectelor selectate.

Organizatorii vor invita reprezentantul sau reprezentanții fiecărei echipe de autori (pot fi prezenți la această întâlnire maximum trei persoane dintre cele enumerate în formularul de înscriere) la o sesiune de detaliere a proiectului și pentru a comunica concurenților temele de aprofundare și cerințele specifice în vederea realizării instalațiilor și pregătirea acestora anterior.

Art. 18. – Înscriere și predarea documentațiilor obligatorii

Înscrierea la Concurs se va realiza fără taxă, prin completarea formularului de înscriere și încărcarea pieselor solicitate pe pagina de internet a Concursului până în data de 20 martie 2020, ora 23:59 (GMT+2). Documentațiile transmise prin poștă, e-mail sau fax, cele incomplete sau cele care nu respectă cerințele impuse de organizatori nu vor fi luate în considerare.

Art. 19. Conținutul obligatoriu al documentațiilor predate

Documentațiile încărcate pe pagina de internet a Concursului vor cuprinde următoarele piese:

PIESE SCRISE:

 1. Datele de contact ale autorului;
 2. Conceptul proiectului.

Textul va fi redactat în limba română sau în limba engleză; maximum 450 de caractere.

 1. Descrierea tehnică a instalației

Descrierea va prezenta materialele folosite, modul de realizare, modul în care vor fi instalațiile expuse.

Descrierea tehnică va fi în limba română sau în limba engleză; maximum 450 de caractere.

NOTĂ: în cazul proiectelor selecționate, autorii sunt obligați să prezinte în maximum 15 zile după anunțarea rezultatelor finale, până la 10 aprilie, o descriere tehnică și proiect de specialitate (dacă este cazul) din partea unui inginer structurist.

 1. Descrierea scurtă a instalației, cuprinzând conceptul și modul de realizare, pentru publicații, în limba română sau în limba engleză; maximum 450 de caractere.
 2. Deviz estimativ necesar realizării instalației

Se va ține cont de materialele folosite și manopera specială implicată în realizarea instalației. În cazul în care costurile depășesc suma asigurată de către organizatori, se va specifica acest aspect.

 1. Curriculum Vitae al autorului/ilor;
 2. Portofoliu care să cuprindă proiecte/lucrări realizate anterior, prezentat sub formă de mapă PDF.

IMAGINI / PIESE DESENATE:

Se vor prezenta obligatoriu schițe de concept, simulări, fotografii-machetă, schițe cu dimensiuni, desene tehnice, vederi.

Art. 20. Prin participarea la Concurs, autorii își exprimă acordul cu privire la folosirea de către organizatorii Concursului a materialelor depuse în cadrul concursului în scopuri publicitare/promoționale/ editoriale.

Art. 21. Participanții au dreptul de a pune organizatorilor întrebări sau a cere lămuriri cu privire strict la regulamentul Concursului la adresa de email: arhitectura@romaniancreativeweek.ro până la data de 1 martie 2020.

Cap. VI. Cerințe tehnice

Art. 22. Dimensiunile instalației propuse 

Înălțimea recomandată (nu obligatorie) pentru instalația propusă este între 2 și 4 m.

În plan orizontal este recomandat (dar nu obligatoriu) ca instalația să se încadreze într-un pătrat cu latura de 2 m.

Art. 23. Materialele folosite și modul constructiv

Materialele folosite pentru realizarea instalației vor fi materiale preferabil ușoare, rezistente la intemperii, care vor permite expunerea lucrării de artă pe termen lung în spațiul exterior, neprotejată de precipitații sau diferențe de temperatură.

Sistemul constructiv va permite demontarea instalației în bucăți cu dimensiunea maximă de 1.3 x 1.5 x 2.5 m, în vederea asigurării condițiilor optime de transport. Sistemul constructiv va fi optim pentru asamblări si dezasamblări multiple.

În cazul în care instalația propusă are o greutate deosebit de mare, aceasta va fi prevăzută cu un sistem de ancorare și fundare, specificată încă din faza de propunere/concurs. Sistemul de ancorare trebuie să fie conform spațiului în care este amplasată instalația și nu trebuie să prezinte un pericol pentru publicul participant. Nu se permite realizarea unor fundații punctuale, doar sisteme plane, așezate direct pe teren. Limita de greutate pentru întreaga instalație nu trebuie să fie mai mare de 500 kg. 

Materialele folosite și sistemul constructiv nu vor pune în pericol mediul înconjurător sau sănătatea publicului vizitator. Materialele folosite, la fel ca instalația asamblată, trebuie sa fie ignifuge și rezistente la intemperii. 

Art. 24. Realizarea și transportul instalațiilor

Instalațiile vor fi integral realizate pentru acest concurs. În cazul în care materialele necesare realizării instalațiilor se află la o distanță mai mare de 30 km de locație, organizatorii și autorii vor împărți costurile de transport conform negocierilor din momentul semnării contractului. Lista de utilaje necesare pentru montaj va fi discutată la întâlnirea de semnare a contractului si stabilită de comun acord cu organizatorii. Participanții vor stabili de comun acord cu organizatorii timpul necesar pentru montare a instalațiilor, între 1 și 7 zile. Lucrările trebuie să fie finalizate până pe data de 5 mai 2020. 

Cap. VII. Responsabilitățile câștigătorilor

Art. 25 Autorii proiectelor declarate câștigătoare vor avea următoarele responsabilități:

 1. respectarea condițiilor contractului pe care îl vor încheia cu organizatorii și materializarea instalației/instalațiilor;
 2. realizarea instalațiilor în condiții de calitate artistică și tehnică corespunzătoare, exercitându-și cu profesionalism şi responsabilitate totalitatea capacităților creatoare;
 3. realizarea instalației/instalațiilor astfel încât să nu afecteze integritatea spațiului în care vor fi expuse;
 4. asigurarea, din suma încasată, potrivit contractului încheiat cu finanțatorul, a plății cheltuielilor generate de realizarea proiectului;
 5. cooptarea de cofinanțări, în situația în care bugetul proiectului depășește sumele alocate de organizatori;
 6. prezentarea unui status către organizatori cu două săptămâni înaintea montajului;
 7. prezentarea unui deviz semnat de un inginer proiectant prin care să se ateste siguranța montării în aer liber a instalației;
 8. semnarea unui contract privind cedarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe.
 9. finanțarea proiectului se face eșalonat, astfel: în etapa I se finanțează aprovizionarea cu materiale, în etapa a II-a se finanțează 50% din diferența rămasă la prezentarea statusului lucrării către organizatori, urmând ca în etapa a III-a diferența rămasă până la totalul de 3000 euro să se achite în momentul predării lucrării.